top of page

งานพ่นสี
 

               งานพ่นสี (Spray Painting) เป็นงานสีที่ใช้กระบวนการทำงานด้วยการพ่น ซึ่งจะใช้อุปกรณ์พ่นสีหรือเครื่องพ่นสีตัวอาคาร งานพ่นสีจะมีความละเอียดกว่างานทาสีด้วยแปรงเนื่องจากต้องใช้ความละเอียดกว่างานทาสีทั่วไป ด้วยคุณสมบัติของละอองสีที่ออกมามีขนาดเล็กพิเศษเราจึงต้องพ่นสีในระยะที่เหมาะสมและเสมอกัน งานที่ได้จากงานพ่นจึงจะสวย เงางาม สม่ำเสมอกัน งานพ่นสีนั้นเหมาะกับทุกงานขึ้นอยู่กับเราจะเลือกใช้งาน งานที่เหมาะแก่การพ่นสีที่สุดคือ งานพ่นสีชิ้นงาน เช่น พ่นตัวอักษรป้ายต่างๆ พ่นแผ่นชิ้นงานต่างๆ 

bottom of page