top of page

งานทาสีภายนอก
 

          งานทาสีภายนอก (Exterior Painting) คืองานที่ทำให้เกิดความสวยงามแล้วยังช่วยให้งานแต่ละชิ้นมีความคงทนถาวรยิ่งขึ้น ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น งานสีต้องมีหลักวิธีการขั้นตอนการทำที่ถูกต้อง

 

         ช่างสีต้องมีความชำนาญและคุ้นเคยกับเครื่องมือและวัสดุที่ใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานทาสีจะออกมาละเอียดและดีได้ต้องอาศัยความชำนาญของช่าง ทุกขั้นตอนเราต้องทำอย่างละเอียดเพื่อให้ได้งานที่ออกมาสวยและดูดี ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการเตรียมพื้นผิวไปจนถึงขั้นสุดท้ายคือการทาสีทับหน้าและเก็บงาน

bottom of page